За нас

Ние сме млад, амбициозен и висококвалифициран екип с опит в счетоводството, финансите и вътрешният одит. Непрекъснато инвестираме в знанията и квалификацията на нашия персонал, за да реагира адекватно на бързо променящата се нормативна база и да отговаря на всички изисквания в областта на счетоводството, данъците, осигуряването и финансите. За да осигурим най-добро и качествено обслужване на нашите клиенти, ползваме и консултантските услугите на външни специалисти в областта на одита, данъците и правото.

С удоволствие споделяме, че отделяме време за развитие на система за адекватно и ефективно управление на бизнес процесите. Днешната бизнес среда поставя нови рискове и предизвикателства пред фирмите всеки ден. С появата на интернет, компаниите осъзнават, че се нуждаят от различен подход за голяма част от дейностите си. Голяма част от фирмените процесите са възложени на външни изпълнители. Екипите се създават въз основа на надеждност, талант и опит - не на географско разположение. Фирмите, които искат да останат конкурентоспособни в бързо променящата се бизнес среда си партнират с компании, които могат да отговорят на техните очаквания и да им доставят услуги, които да ги правят по-ефективни и впоследствие по-икономични.

Ние залагаме на съвременна техника и методи на комуникация, професионализъм и индивидуално отношение към всеки клиент. Ето защо вярваме, че е АМТ Сълюшън ЕООД е идеалното решение за вашия бизнес.