Счетоводство

Еднократни счетоводни услуги:

 • Регистрация на фирми
 • Обявяване на отчетите в ТР
 • Издаване на удостоверение за актуално състояние
 • Изготвяне и представяне на Годишните финансови отчети
 • Изготвяне на Данъчни Декларации
 • Консултации в областта на данъчното законодателство
 • Издаване, попълване и заверяване на осигурителна книжка
 • Подготовка на документи и водене на преговори Търговски банки за отпускане на кредити
 • Проверка за дължими данъци, изчисляване и подготвяне на платежни документи за превода им
 • Прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

Допълнителни услуги:

 • Електронно банкиране
 • Издаване на фактури, оферти и договори от името на клиента
 • Вътрешен финансов одит
 • Предоставяне на данъчен адрес и адрес за кореспонденция на Вашата фирма в България