Физически лица

През последните години настъпиха доста промени в данъчното законодателство и се въведе по-строг контрол по отношение на спазването му. Ако получавате доход по граждански договор, от наем, лихви, дали сте заем или просто сте закупили движимо или недвижимо имущество Вие трябва да подадете определен тип декларация и подлежите на данъчно облагане. За да бъдете изряден данъкоплатец, да спестите време и нерви Ей Ем Ти Сълшън ЕООД Ви предлага следните услуги за физически лица:

 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
 • Годишни финансови отчети на еднолични търговци;
 • Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък;
 • Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък;
 • Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества;
 • Декларация по чл.54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил;
 • Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот;
 • Документи за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.
 • Предварителен анализ, подготовка на документи и справки, във връзка с ревизии  от НАП на физически лица.
 • Регистрация по ЗДДС.
 • Изготвяне и подаване на месечни декларации по ЗДДС.
 • Данъчни консултации